Будівельна діяльність

Зробити правильний вибір типу фундаменту, його конструктивних особливостей неможливо без детальних інженерно-геологічних вишукувань. Вони є обов'язковою частиною будь-якого проектування в області будівництва. Існуючі норми і правила не допускають будівництво будівель і споруд будь-якого класу без інженерно-геологічних вишукувань. Для визначення несучої здатності грунтів необхідне проведення бурових, гірничопрохідних, геофізичних і лабораторних робіт, ретельне дослідження підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, адже від цього залежить вибір підстав і конструктивних особливостей будівель і споруд.

МЧПП «Інж-Агро» здійснює цілий комплекс досліджень для різних видів будівництва згідно Ліцензії АБ №105840 від 05.07.2005г .:

 • інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу);
 • інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами (для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними геологічними процесами, для територій із звичайними грунтами, для територій з грунтами, які мають особливі властивості);
 • підбір місця будівництва;
 • бурові роботи;
 • гірничі роботи;
 • польові дослідження властивостей ґрунтів;
 • геофізичні роботи;
 • лабораторні дослідження властивостей ґрунтів;
 • еколого-геологічні вишукування;
 • дослідження літосфери;
 • прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під впливом будівництва.

Цілі і завдання досліджень:

 • обгрунтування технічної можливості та економічної доцільності будівництва об'єкта в даному районі;
 • порівняння можливих варіантів розташування об'єкта, що проектується і вибір оптимального;
 • обгрунтування компонування будівель і споруд по вибраному варіанту;
 • аргументація розрахункових схем на підставі досліджень і середовища будівель і споруд;
 • здійснення авторського нагляду за виробництвом будівельних робіт.

Для екологічного обґрунтування будівництва з метою запобігання, зниження чи ліквідації неблагополучних процесів і пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків і збереження оптимальних умов життя населення проводяться еколого-геологічні вишукування, і визначається оцінка впливу об'єктів, що будуються на навколишнє середовище.

В процесі будівництва і експлуатації будівель і споруд МЧПП «Інж-Агро» здійснює спостереження за деформаціями (опадами, зрушеннями, креном), виявляє і попереджає розвиток негативних явищ. На підставі результатів вимірювань фахівці розробляють моделі можливих наслідків, виявляють причини деформацій, розробляють рекомендації щодо усунення причин викликали деформації і зміни.

Найбільш трудомістким, дорогим і тривалим за часом видом робіт при інженерно-геологічних вишукуваннях є бурові роботи - спорудження свердловин інженерно-геологічного призначення будь-якого діаметру і глибини, здійснюване переважно механічним способом. Спорудження свердловин крім основного процесу - буріння свердловин - включає в себе ряд допоміжних робіт: планування місця, монтаж і демонтаж вишки, іншого бурового обладнання, приготування промивного агента, занурення і витяг обсадних труб і ін. Свердловини для інженерно-геологічних вишукувань - основне джерело інформації про будову, склад і властивості ґрунтів. Відібрані зразки ретельно вивчаються в лабораторії, визначаються їх фізико-хімічні властивості і несуча здатність.

За результатами досліджень складається технічний звіт, де детально описуються інженерно-геологічні умови будівництва, прогноз подальшого розвитку процесів в результаті експлуатації будівель і споруд.

Великий досвід роботи і висока кваліфікація персоналу в сукупності з сучасною спеціальною технікою та обладнанням дозволяють нам гарантувати максимальну точність результатів досліджень, а значить довговічність і безпеку споруджуваних об'єктів.

Вартість інженерно-геологічних вишукувань визначається індивідуально в залежності від обсягу та складності робіт.

Розробка сайту «Метастудія» ™