Пошук, розвідка корисних копалин

Пошук і розвідка корисних копалин - один з основних видів діяльності МЧПП «Інж-Агро». Ми забезпечуємо геологічне вивчення надр території Вінницької області та України з метою зміцнення і розширення мінерально-сировинної бази гірничодобувної та переробної промисловості.

Робота колективу підприємства спрямована на вдосконалення методів пошуку та розвідки корисних копалин. Використання високочутливих приладів і застосування нових аналітичних методів дозволяють максимально повно вивчати нові ділянки. Сучасне програмне забезпечення та комп'ютерні технології значно покращують якість створюваних графічних матеріалів.

На сьогоднішній день підприємство пропонує послуги з виконання наступних робіт:

 • геофізичні роботи (наземні, радіометрія та ядерна фізика);
 • геологічний супровід геологорозвідувальних робіт;буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин;
 • буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин;
 • гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи;
 • складання проектів і кошторисів;
 • гідрогеологічні роботи та дослідження;
 • дослідницько-фільтраційні роботи;
 • стаціонарні гідрогеологічні роботи та дослідження;
 • інженерно-геологічні роботи і дослідження;
 • геоекологічні роботи і дослідження;
 • геоекологічне картування.

Діяльність в даному напрямі здійснюється згідно Ліцензії АА №773079 від 29.10.2004г. за методологічним супроводом Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ).

Початковим етапом розвідки корисних копалин є проведення геодезичних робіт, що істотно допомагає в складанні докладних карт районів імовірного залягання копалин, геологічної і геофізичної розвідки по визначенню місць і кількості їх запасів, а також здійсненні наземної і підземної зйомки, що дозволяє правильно і економічно проектувати гірські роботи.

 

Буріння спеціальних свердловин для розвідки корисних копалин - досить трудомісткий процес, що вимагає максимальної уваги і досвіду роботи. При геологорозвідці буріння здійснюється в скельних грунтах. Середня глибина свердловин перевищує 10-15м. Зразки (керн), витягнуті в процесі геологорозвідувального буріння, вивчаються в основному з точки зору їх складу і властивостей.

Використання сучасних методів геологорозвідки і обробки даних дозволяє максимально і з найменшими фінансовими та трудовими затратами забезпечувати видобуток корисних копалин.

Після проведення пошуково-розвідувальних робіт фахівці складають докладні звіти.

Розглянемо всі конструктивні пропозиції про співпрацю.

Розробка сайту «Метастудія» ™